Jdi na obsah Jdi na menu
 


NICK COLD

„RAINING AGAIN“ NICK COLD 

article preview

Je to 2020 a rok plný změn, dokonce i zpěvák Nick Cold musel
odejít do důchodu v době pandemické krize a jako umělec to samozřejmě byl
také pro něj "Zůstanu doma".

V této době izolace bylo vytvořeno další velké dílo „prší“
znovu".

Účelem této písničky není vytvořit negativní dojem, ale spíše být
píseň z globální Corana krize.
Obavy a starosti by snad měly být brzy minulostí.

„Prší znovu“ bude vydáno 1. května 2020.

Píseň má odplavit všechna břemena minulosti a nechat je
štěstí zase déšť.

Nick Cold napsal píseň jako "Human" a "Lighthouse", což je
současný a zároveň by se měl dotýkat duší lidí
znovu. S hřejivým hlasem, tanečními rytmy a popem, „opět prší“
je skutečný hit, který samozřejmě nemůže chybět na žádné straně ani v rádiu
otáčení.

"Raining Again" je píseň ve stylu moderní vokální houseové písně,
jen proto pozitivní, jasný a trochu jarní. To je
důvod, proč byla píseň označena jako "mák s vánkem jara"

Po více než 30 letech v hudebním byznysu je fanouškovská základna Nicka Colda
rostoucí.
Nick Cold mohl svou hudbou oslovit fanoušky po celém světě, ale také
měl za poslední 2 roky více než 30 000 rozhlasových her.

Více než 1 milion Spotify Streams mluví za sebe.

Po celé Evropě byl Nick Cold pozván na rozhovory v nějakém rádiu
ukazuje.
„Raining again“ je posledním vydáním připravovaného alba „Chapter Two“
a je tedy druhým sólovým albem Nicka Colda.

...uslyšíte v našem playlistu rádia Calimeroclub...

 

It's 2020 and a year full of changes, even singer Nick Cold had to 
retire in times of a pandemic crisis and as an artist it was of course 
also for him "I stay at home". 

In this time of isolation the next big work has been created „raining 
again“. 

This song is not meant to create a negative impression, but rather to be 
a song from the global Corana crisis. 
Fears and worries should hopefully soon be a thing of the past. 

"Raining Again" will be released May 1st, 2020. 

The song is supposed to wash away all the burdens of the past and let 
happiness rain down again. 

Nick Cold has written a song like "Human" and "Lighthouse", which is 
contemporary and at the same time should touch the souls of people 
again.With a warm voice, danceable beats and pop house, "raining again" 
is a real hit, which of course cannot be missed at any party or radio 
rotation. 

"Raining Again" is a song in the style of a modern vocal house song, 
just therefore positive, bright and a Little bit of springlike. That's 
the reason why the song was described as "poppy with a breeze of spring" 

After more than 30 years in the music business, Nick Cold's Fan Base is 
growing. 
Not only could Nick Cold reach fans worldwide with his music but he also 
had more than 30.000 radio plays in the last 2 years. 

Over 1 million Spotify Streams speak for themselves. 

All over Europe Nick Cold was invited for interviews in some radio 
shows. 
"Raining again“ is the last release of the upcoming album "Chapter Two" 
and is therefore Nick Cold's second solo album. 

... you will hear in our playlist radio Calimeroclub ...
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář